Giải Bài 23 trang 111 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Hãy cắt và ghép từ hình bình hành ở Hình 23 để được một hình chữ nhật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình tạo ra 4 góc vuông

Lời giải chi tiết

Ta cắt ghép như sau:

 


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu