Giải Bài 21 trang 110 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Hai hình vuông ABCD và BEGC như nhau ghép lại thành hình chữ nhật AEGD. Nối B với D, E với C ta được hình bình hành BECD (Hình 21). Hãy tính diện tích hình bình hành đó, biết chu vi của hình chữ nhật AEGD là 216 cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính diện tích hình chữ nhật AEGD.

Diện tích hình chữ nhật AEGD gấp đôi diện tích hình bình hành BECD

Lời giải chi tiết

Chiều dài hình chữ nhật AEGD gấp đôi chiều rộng

Nửa chu vi hình chữ nhật AEGD là: 216 : 2 = 108 (cm)

Chiều rộng của hình chữ nhật AEGD là: 108 : (1+2) = 36 (cm)

Diện tích hình chữ nhật AEGD là:

36. (36.2) = 2592 (cm2)

Diện tích hình bình hành BECD là:

2592: 2 = 1296 (cm2)

 


Bình chọn:
4.4 trên 28 phiếu