Bài 1: Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều- Cánh diều

Bình chọn:
4.7 trên 120 phiếu
Bài 1 trang 105 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Hãy tìm một số hình có dạng là hình vuông, lục giác đều trong thực tiễn.

Xem lời giải

Bài 2 trang 105 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Trong các hình dưới đây, hình nào là tam giác đều.

Xem lời giải

Bài 3 trang 105 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Các phát biểu sau đúng hay sai? a) Nếu tam giác MNP là tam giác đều thì độ dài của ba cạnh MN, NP, PM luôn bằng 2 cm b) Tam giác đều ABC có ba cạnh bằng nhau và ba góc ở các đỉnh A, B,C bằng nhau c) Nếu tam giác IKH có IK=IH và hai góc ở các đỉnh K,H bằng nhau thì tam giác IKH là tam giác đều.

Xem lời giải

Bài 4 trang 106 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Dùng thước và compa vẽ tam giác đều MNP có độ dài cạnh bằng 5 cm.

Xem lời giải

Bài 5 trang 106 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Mỗi hình sau có bao nhiêu hình vuông?

Xem lời giải

Bài 6 trang 106 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Bạn Minh vẽ một hình chữ nhật. Trong hình chữ nhật đó có bốn hình vuông (Hình 7). Biết tổng chu vi của cả 4 hình vuông đó bằng 144 cm. Tính tổng diện tích của bốn hình vuông đó.

Xem lời giải

Bài 7 trang 106 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Một miếng tôn có dạng hình vuông với độ dài cạnh (tính theo đơn vị đề-xi-mét) là số tự nhiên và số đo diện tích (tính theo đơn vị đề-xi-mét vuông) là số tự nhiên có hai chữ số và chữ số hàng đơn vị là 4. Độ dài cạnh của miếng tôn đó bằng bao nhiêu đề-xi-mét?

Xem lời giải

Bài 8 trang 106 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Nhà trường mở rộng một khu vườn có dạng hình vuông vê cả bốn phía, mỗi phía thêm 2 m, nên diện tích tăng thêm 80 m2 (Hình 8). Độ dài mỗi cạnh sau khi mở rộng là bao nhiêu mét?

Xem lời giải

Bài 9 trang 106 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Vẽ hình theo mẫu ở Hình 9.

Xem lời giải

Bài 10 trang 106 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Cho lục giác đều ABCDEG. Tính chu vi lục giác, biết độ dài đường chéo chính là 12 cm.

Xem lời giải