Giải Bài 8 trang 106 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Nhà trường mở rộng một khu vườn có dạng hình vuông vê cả bốn phía, mỗi phía thêm 2 m, nên diện tích tăng thêm 80 m2 (Hình 8). Độ dài mỗi cạnh sau khi mở rộng là bao nhiêu mét?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi a là chiều dài cạnh của khu vườn

Biểu diễn diện tích tăng thêm của khu vườn theo a

Tìm a.

Lời giải chi tiết

Gọi a (m) là chiều dài cạnh của khu vườn ( a > 0 )

Diện tích tăng thêm của khu vườn là 4. 2. (a+2). Theo đề bài ta có:

4. 2. (a+2) = 80

a + 2 = 10

a = 8 (Thỏa mãn)

Vậy độ dài mỗi cạnh sau khi mở rộng là 8+ 2+ 2= 12 m


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu