Giải Bài 10 trang 106 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Cho lục giác đều ABCDEG. Tính chu vi lục giác, biết độ dài đường chéo chính là 12 cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm độ dài cạnh của lục giác đều

Chú ý: Hình lục giác đều có độ dài đường chéo chính gấp đôi độ dài cạnh của lục giác đều

Lời giải chi tiết

Vì độ dài đường chéo chính là 12 cm, mà độ dài đường chéo chính gấp đôi độ dài cạnh của lục giác đều nên lục giác đều ABCDEG có độ dài cạnh là:

12: 2 = 6 (cm)

Chu vi lục giác đều ABCDEG là:

6.6 = 36 (cm)


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu