Giải Bài 11 trang 107 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Bạn An có 32 đoạn que, mỗi đoạn dài 1 cm; 45 đoạn que, mỗi đoạn dài 2 cm và 45 đoạn que, mỗi đoạn dài 3 cm. Bạn An có thể nối tất cả các đoạn que trên thành một hình chữ nhật được không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng độ dài các que diêm trên

Đặc điểm độ lớn của hình chữ nhật có độ dài các cạnh là số tự nhiên là phải là số chia hết cho 2

Lời giải chi tiết

Ta có tổng độ dài các que diêm trên là:

32.1 + 45.2 + 45.3 = 257 (cm)

Vì 257 không chia hết cho 2 nên bạn An không thể nối tất cả các đoạn que trên thành một hình chữ nhật được

 


Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu