Giải Bài 15 trang 108 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Quốc kì Brazil có dạng hình chữ nhật, nền xanh lá cây, ở trung tâm có một hình thoi màu vàng. Trên quốc kì Brazil kích thước 10 dm x 7 dm , hình thoi có hai đường chéo dài 83 cm và 54 cm. Tính diện tích của hình thoi đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Diện tích hình thoi có độ dài 2 đường chéo m, n là : S= m.n : 2

Lời giải chi tiết

Diện tích hình thoi là:

83. 54 : 2 = 2241 (dm2)


Bình chọn:
4.1 trên 20 phiếu