Giải Bài 18 trang 109 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tính diện tích lớn nhất của một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo bằng 20 cm và độ dài hai đường chéo đều là số tự nhiên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm 2 số có tổng là 20 và tích của chúng là lớn nhất

Lời giải chi tiết

Gọi độ dài chiều dài và rộng của hình thoi cần tìm là a, b ( a, b là 2 số tự nhiên)

Ta có: a + b = 20.

Xét 2 số tự nhiên có tổng là 20, ta được 2 số có tích lớn nhất là 10 và 10

Như vậy, diện tích lớn nhất của một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo bằng 20 cm và độ dài hai đường chéo đều là số tự nhiên là:

10.10: 2 = 50 (cm2)


Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu