Giải Bài 16 trang 108 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Người ta uốn một đoạn dây thép thành hai hình chữ nhật như Hình 15. Một hình chữ nhật có chiều dài 21 cm, chiều rộng 12 cm; một hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 9 cm. Sau khi uốn xong, đoạn dây thép còn thừa 9 cm. Tính độ dài của đoạn dây thép.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng chu vi 2 hình chữ nhật và độn dài đoạn dây thừa. Đây chính là độ dài của đoạn dây thép

Lời giải chi tiết

Độ dài đoạn dây thép là:

2.(21+12) + 2.(12+9) +9 = 117 (cm)


Bình chọn:
4.4 trên 19 phiếu