Giải Bài 13 trang 108 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Hãy cắt một hình chữ nhật có kích thước 4 cm x 9 cm thành hai mảnh rồi ghép lại thành một hình vuông.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kích thước hình chữ nhật, tính diện tích hình chữ nhật. Đây cũng chính là diện tích của hình vuông cần ghép

Lời giải chi tiết

Diện tích hình chữ nhật là:

4.9 = 36 (cm2)

Nên diện tích của hình vuông cần ghép hay độ dài cạnh hình vuông đó là 6 (cm2)

Ta suy ra cách cắt ghép như sau:

 


Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu