Giải Bài 12 trang 108 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tính diện tích lối vào và diện tích phòng chính của một căn hộ có sơ đồ như sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính độ dài chiều dài, chiều rộng còn chưa biết của lối vào và phòng chính

Lời giải chi tiết

Chiều dài của lối vào là: 20 +10 = 30 (dm)

Chiều dài của phòng chính là: 90 – 30 = 60 (dm)

Chiều rộng của phòng chính là:

10+15 = 25 (dm)

Diện tích của lối vào là:

30. 10 = 300 (dm2)

Diện tích phòng chính là:

60.25 = 1500 (dm2)


Bình chọn:
4.6 trên 11 phiếu