Chương 1: Số tự nhiên - SBT

Bình chọn:
4.7 trên 105 phiếu
Bài 1 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

Liệt kê các phần tử của các tập hợp sau: a) A là tập hợp các ngày trong tuần b) B là tập hợp các chữ cái xuất hiện trong từ “HAM HỌC” c) C là tập hợp các chữ số xuất hiện trong số 303 530.

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

Cho tập hợp A={0;1;2;x;y} và B={3; m;n;p}. Chọn kí hiệu

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

Hiện nay các nước trên thế giới có xu hướng sản xuất năng lượng tái tạo bao gồm năng lượng gió, năng lượng Mặt Trời, năng lượng địa nhiệt vì tiết kiệm và không gây ô nhiễm môi trường. Việt Nam chúng ta cũng đã sản xuất nguồn năng lượng gió và năng lượng Mặt Trời. Trong các dạng năng lượng đã nêu, hãy viết tập hợp X gồm các dạng năng lượng tái tạo trên thế giới và tập hợp Y gồm các dạng năng lượng tái tạo mà Việt Nam sản xuất.

Xem lời giải

Bài 4 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

Khi bố chở bạn Linh rẽ vào một đoạn đường, bạn Linh nhìn thấy ba biển báo giao thông như Hình 1 Tìm hiểu về các biển báo giao thông trên, rồi viết tập hợp A gồm các loại phương tiện được phép lưu thông và tập hợp B gồm các phương tiện không được phép lưu thông trên đoạn đường đó dưới dạng liệt kê các phần tử của tập hợp

Xem lời giải

Bài 5 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó: a) A={x| x là số tự nhiên chẵn, 20 < x < 35}; b) B={x| x là số tự nhiên lẻ, 150 nhỏ hơn hoặc bằng x < 160}

Xem lời giải

Bài 6 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó: a) C= {x|x là số tự nhiên, x+3 =10} b) D= {x|x là số tự nhiên, x – 12 =23} c) E= {x|x là số tự nhiên, x : 16 =0} d) G= {x|x là số tự nhiên, 0: x = 0}

Xem lời giải

Bài 7 trang 7 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó: a) A={13; 15; 17; ..; 29}; b) B={22; 24; 26;…; 42}; c) C={7; 11; 15; 19; 23; 27}; d) D={4; 9; 16; 25; 36; 49}.

Xem lời giải

Bài 8 trang 7 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có bốn chữ số, trong đó có hai chữ số 3, một chữ số 2 và một chữ số 1. a) Hãy viết tập hợp A.

Xem lời giải

Bài 9 trang 8 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

a) Biểu diễn các số tự nhiên 0,1,2,…, 10,11,12 trên tia số. b) Chọn kí hiệu “<”; “>”; “=” thích hợp cho [?]

Xem lời giải

Bài 10 trang 8 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

a) Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số b) Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau c) Tìm số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có năm chữ số d) Tìm số tự nhiên chẵn lớn nhất có năm chữ số khác nhau

Xem lời giải

Bài 11 trang 8 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

Người ta thường sản xuất điện năng từ hai nguồn năng lượng tái tạo và không tái tạo. Điện năng từ nguồn năng lượng tái tạo là điện năng được sản xuất từ sức nước, sức gió, sinh khối(rác, chất thải,…), địa nhiệt( sức nóng của Trái Đất) và Mặt Trời. Điện năng từ nguồn năng lượng không tái tạo là nhiệt điện, được sản xuất từ các nhiên liệu tự nhiên như than, dầu, khí ga tự nhiên hay khí hidro. Bảng sau cho biết sản lượng diện năm 2017 của các nước Mỹ, Ca- na- đa (Canada), Đức, Nhật Bản

Xem lời giải

Bài 12 trang 9 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

Bác Na cần mua một chiếc điện thoại thông minh. Giá chiếc điện thoại mà bác Na định mua ở năm cửa hàng như sau:

Xem lời giải

Bài 13 trang 9 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

Tìm chữ số thích hợp ở dấu * sao cho: a) 12 345 < 123*5< 12 365 b) 98 761 < 98*61 < 98 961

Xem lời giải

Bài 14 trang 9 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

a) Đọc các số La Mã sau: IV, XXVII, XXX, M b) Viết các số sau bằng số La Mã: 7, 15, 29. c) Cho 9 que diêm được sắp xếp như dưới đây:

Xem lời giải

Bài 15 trang 10 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội theo thứ tự nằm trên quốc lộ 1A. Số liệu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết trên Quốc lộ 1A: Quãng đường Cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn dài khoảng 16 km, Quãng đường Lạng Sơn- Bắc Ninh dài khoảng 123 km; Quãng đường Bắc Ninh – Hà Nội dài khoảng 31 km. Tính độ dài các quãng đường Hà Nội – Lạng Sơn, Bắc Ninh – Cửa khẩu Hữu Nghị trên Quốc lộ 1A.

Xem lời giải

Bài 16 trang 11 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tính một cách hợp lí: a) 17 +188 + 183; b) 122 + 2 116 +278 + 84; c) 11 + 13 + 15 + 17 +19.

Xem lời giải

Bài 17 trang 11 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tính bằng cách tách một số hạng thành tổng của hai số hạng khác( theo mẫu): Mẫu: 185 + 1 005 = 185 + (1 000 +5) = (185 + 5) +1 000 = 190 +1 000 = 1 190. a) 79 + 1 011; b) 292 + 20 008 + 250; c) 1 811 +15 + 189 + 185.

Xem lời giải

Bài 18 trang 11 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm chữ số x, biết: a) 534 + 1 266 < x80x< 635 + 1 167; b) 197 <=xx+xx < 199

Xem lời giải

Bài 19 trang 11 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Trong bảng dưới đây có ghi tổng diện tích và diện tích biển của các kho bảo tồn biển Nam Yết, Lý Sơn, Hải Vân – Sơn Chà: a) Tổng diện tích khu bảo tồn biển Hải Vân – Sơn Chà ít hơn tổng diện tích khu bảo tồn biển Nam Yết bao nhiêu héc – ta? b) Diện tích biển của khu bảo tồn biển Nam Yết nhiều hơn tổng diện tích biển của hai khu bảo tồn biển Lý Sơn và Hải Vân – Sơn Chà bao nhiêu héc – ta?

Xem lời giải

Bài 20 trang 11 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Nhà trường tổ chức hội chợ để gây quỹ ủng hộ “ Trái tim cho em”. Lớp 6B vẽ một bức tranh và đem bán đấu giá với giá dự kiến là 370 000 đồng. Người thứ nhất trả cao hơn giá dự kiến là 40 000 đồng. Người thứ hai trả cao hơn người thứ nhất là 100 000 đồng và mua được bức tranh. Bức tranh được bán với giá bao nhiêu?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất