Giải Bài 10 trang 8 sách bài tập toán 6 - Cánh diều


Đề bài

a)     Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số

b)    Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau

c)     Tìm số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có năm chữ số

Tìm số tự nhiên chẵn lớn nhất có năm chữ số khác nhau

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ưu tiên chọn chữ số cho hàng cao nhất, rồi đến các hàng tiếp theo

Lời giải chi tiết

a) Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số là 999

b) Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 987

a)     Số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có năm chữ số là 10000

b)    Số tự nhiên chẵn lớn nhất có năm chữ số khác nhau là 10234


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu