Bài 3: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên - Cánh diều

Bình chọn:
4.4 trên 122 phiếu
Bài 15 trang 10 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội theo thứ tự nằm trên quốc lộ 1A. Số liệu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết trên Quốc lộ 1A: Quãng đường Cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn dài khoảng 16 km, Quãng đường Lạng Sơn- Bắc Ninh dài khoảng 123 km; Quãng đường Bắc Ninh – Hà Nội dài khoảng 31 km. Tính độ dài các quãng đường Hà Nội – Lạng Sơn, Bắc Ninh – Cửa khẩu Hữu Nghị trên Quốc lộ 1A.

Xem lời giải

Bài 16 trang 11 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tính một cách hợp lí: a) 17 +188 + 183; b) 122 + 2 116 +278 + 84; c) 11 + 13 + 15 + 17 +19.

Xem lời giải

Bài 17 trang 11 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tính bằng cách tách một số hạng thành tổng của hai số hạng khác( theo mẫu): Mẫu: 185 + 1 005 = 185 + (1 000 +5) = (185 + 5) +1 000 = 190 +1 000 = 1 190. a) 79 + 1 011; b) 292 + 20 008 + 250; c) 1 811 +15 + 189 + 185.

Xem lời giải

Bài 18 trang 11 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm chữ số x, biết: a) 534 + 1 266 < x80x< 635 + 1 167; b) 197 <=xx+xx < 199

Xem lời giải

Bài 19 trang 11 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Trong bảng dưới đây có ghi tổng diện tích và diện tích biển của các kho bảo tồn biển Nam Yết, Lý Sơn, Hải Vân – Sơn Chà: a) Tổng diện tích khu bảo tồn biển Hải Vân – Sơn Chà ít hơn tổng diện tích khu bảo tồn biển Nam Yết bao nhiêu héc – ta? b) Diện tích biển của khu bảo tồn biển Nam Yết nhiều hơn tổng diện tích biển của hai khu bảo tồn biển Lý Sơn và Hải Vân – Sơn Chà bao nhiêu héc – ta?

Xem lời giải

Bài 20 trang 11 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Nhà trường tổ chức hội chợ để gây quỹ ủng hộ “ Trái tim cho em”. Lớp 6B vẽ một bức tranh và đem bán đấu giá với giá dự kiến là 370 000 đồng. Người thứ nhất trả cao hơn giá dự kiến là 40 000 đồng. Người thứ hai trả cao hơn người thứ nhất là 100 000 đồng và mua được bức tranh. Bức tranh được bán với giá bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 21 trang 11 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Cho 2 021 số tự nhiên, trong đó tổng của năm số bất kì đều là một số lẻ. Hỏi tổng của 2 021 số tự nhiên đó là số lẻ hay số chẵn?

Xem lời giải

Bài 22 trang 12 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Trên bảng có bộ ba số 2,6,9. Cứ sau mỗi phút, người ta thay đồng thời mỗi số trên bảng bằng tổng của hai số còn lại thì được bộ ba số mới. Nếu cứ làm như vậy, sau 30 phút thì hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong bộ ba số trên bảng bằng bao nhiêu?

Xem lời giải