Giải bài 59 trang 102 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Quan sát Hình 43, đọc tên các điểm:

a) Nằm trong góc \(uAv\)

b) Nằm ngoài góc \(uAv\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cho góc xOy khác góc bẹt. Điểm M được gọi là điểm trong của góc xOy không bẹt nếu tia OM cắt một đoạn thẳng nối hai điểm trên hai cạnh tại một điểm nằm giữa hai điểm đó

Lời giải chi tiết

a) Điểm nằm trong góc \(uAv\): \(I,M,K\)

b) Điểm nằm ngoài góc \(uAv\): \(P,N\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu