Giải bài 57 trang 101 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Cho tia Ax. Có thể vẽ được bao nhiêu tia Ay sao cho góc \(xAy\)bằng \({50^o}\)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Góc là hình gồm hai tia chung gốc (không kể đến thứ tự tia)

Lời giải chi tiết

Có thể vẽ được hai tia Ay như dưới đây, đều thu được góc \(xAy\)bằng \({50^o}\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu