Giải bài 50 trang 101 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Đọc tên điểm, đường thẳng, đoạn thẳng trong Hình 40.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Các điểm: thường được kí hiệu bở các chữ cái in hoa A, B, C, …

+ Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

Đoạn thẳng AB cũng gọi là đoạn thẳng BA

Lời giải chi tiết

Các điểm: E, K, F

Đoạn thẳng: EK, KF, EF.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu