Bài 4. Phép nhân, phép chia phân số - Cánh diều

Bình chọn:
4 trên 48 phiếu
Bài 38 trang 40 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tính tích và viết kết quả ở dạng phân số tối giản:

Xem lời giải

Bài 39 trang 40 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Thực hiện các phép tính sau:

Xem lời giải

Bài 40 trang 40 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tính một cách hợp lí

Xem lời giải

Bài 41 trang 40 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tìm số nguyên thích hợp cho ô vuông:

Xem lời giải

Bài 42 trang 41 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Một chiếc máy tự động kiểm tra linh kiện điện tử cứ 16/25 giây thì kiểm tra được 1 linh kiện. Trong 1 giờ máy tự động kiểm tra được bao nhiêu linh kiện điện tử?

Xem lời giải

Bài 43 trang 41 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Em hãy tính các tích sau rồi viết chữ vào các ô trống tương ứng với các đáp số đúng. Khi đó em sẽ biết được tên của một phố cổ ở Hà Nội

Xem lời giải

Bài 44 trang 41 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

a) Tìm số nguyên âm lớn nhất để khi nhân nó với một trong các phân số tối giản sau đều được tích là những số nguyên b) Tìm số nguyên a nhỏ nhất để khi lấy a chia cho hoặc ta đều được kết quả là những số tự nhiên.

Xem lời giải

Bài 45 trang 41 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

So sánh A = B =

Xem lời giải

Bài 46 trang 41 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tìm các tích sau:

Xem lời giải

Bài 47 trang 42 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm trong mỗi hình sau:

Xem lời giải

Bài 48 trang 42 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Một ca nô xuôi dòng trên khúc sông AB hết 6 giờ và ngược dòng trên khúc sông BA hết 8 giờ. Hãy tính chiều dài khúc sông đó biết vận tốc dòng nước là 50 m/min.

Xem lời giải

Bài 49 trang 42 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tìm x biết:

Xem lời giải

Bài 50 trang 42 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tính

Xem lời giải

Bài 51 trang 42 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Hai bạn Ngọc và Hà có tổng số tiền là 76 000 đồng. Biết 3/5 số tiền của Ngọc bằng 2/3 số tiền của Hà. Mỗi bạn có bao nhiêu tiền?

Xem lời giải

Bài 52 trang 42 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Bây giờ là 12 giờ. Sau ít nhất bao nhiêu phút nữa thì kim giờ và kim phút vuông góc với nhau?

Xem lời giải