Giải bài 41 trang 40 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tải về

Tìm số nguyên thích hợp cho ô vuông:

Đề bài

Tìm số nguyên thích hợp cho ô vuông:

a) \(\frac{7}{{25}}.\frac{{?}}{{28}} = \frac{{ - 3}}{{20}};\)

b) \(\frac{{46}}{{15}}.\frac{{ - 3}}{{?}} = \frac{{23}}{5};\)

c) \(\frac{{?}}{{ - 18}}.\frac{5}{2} = \frac{{ - 5}}{{12}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc nhân phân số:

\(\frac{a}{b}.\frac{c}{d} = \frac{{a.c}}{{b.d}}\;\;(b \ne 0,d \ne 0);\;\;\;m.\frac{a}{b} = \frac{a}{b}.m = \frac{{a.m}}{b}\)

Lưu ý: Kết hợp với rút gọn phân số, hai phân số bằng nhau.

Lời giải chi tiết

\(a)\frac{7}{{25}}.\frac{?}{{28}} = \frac{{ - 3}}{{20}} \Leftrightarrow \frac{?}{{28}} = \frac{{ - 3}}{{20}}:\frac{7}{{25}} \\\Leftrightarrow \frac{?}{{28}} = \frac{{ - 3}}{{20}}.\frac{{25}}{7} \Leftrightarrow \frac{?}{{28}} = \frac{{ - 15}}{{28}}\\ \Leftrightarrow ?.28 = ( - 15).28 \Leftrightarrow ? =  - 15\)

\(b)\frac{{46}}{{15}}.\frac{{ - 3}}{?} = \frac{{23}}{5} \Leftrightarrow \frac{{ - 3}}{?} = \frac{{23}}{5}:\frac{{46}}{{15}} \\ \Leftrightarrow \frac{{ - 3}}{?} = \frac{{23}}{5}.\frac{{15}}{{46}} \Leftrightarrow \frac{{ - 3}}{?} = \frac{3}{2} \\ \Leftrightarrow ( - 3).2 = 3.? \Leftrightarrow ? =  - 2\)

\(c)\frac{?}{{ - 18}}.\frac{5}{2} = \frac{{ - 5}}{{12}} \Leftrightarrow \frac{?}{{ - 18}} = \frac{{ - 5}}{{12}}:\frac{5}{2}\\ \Leftrightarrow \frac{?}{{ - 18}} = \frac{{ - 5}}{{12}}.\frac{2}{5} \Leftrightarrow \frac{?}{{ - 18}} = \frac{{ - 1}}{6}\\ \Leftrightarrow ?.6 = ( - 1).( - 18) \Leftrightarrow ? = 3\)


Bình chọn:
4.7 trên 38 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.