Bài tập cuối chương III- Cánh diều

Bình chọn:
4.7 trên 46 phiếu
Bài 41 trang 117 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Bác An muốn lát gạch một cái sân dạng hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 12 m và 9 m. Tiền gạch là 130 000 đồng/m2 và tiền công lát (tính cả vật liệu khác) là 70 000 đồng/m2. Bác An phải trả tất cả bao nhiêu tiền?

Xem lời giải

Bài 42 trang 117 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 28 cm2 và CD = 7 cm. Vẽ AH vuông góc với CD và CK vuông góc với AB (Hình 42). Tính diện tích hình chữ nhật AHCK, biết BK = 2 cm.

Xem lời giải

Bài 43 trang 117 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tính diện tích Hình 43 gồm một hình bình hành ABCD và một hình chữ nhật BCNM, biết BCNM có chu vi bằng 18 cm và chiều dài gấp hai lần chiều rộng.

Xem lời giải

Bài 44 trang 117 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Một hình chữ nhật lớn gồm 7 hình vuông. Trong đó A là hình vuông lớn nhất B là hình vuông nhỏ nhất (Hình 44). Hình vuông A có diện tích gấp bao nhiêu lần diện tích hình vuông B?

Xem lời giải

Bài 45 trang 118 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Cho các hình vuông ABCD, AHIJ, AEGF và H là trung điểm của đoạn BE (Hình 45). Độ dài các cạnh của các hình vuông nói trên theo đơn vị đề-xi-mét đều là các số tự nhiên. Tính diện tích hình vuông ABCD, biết rằng diện tích phần tô đậm là 19 cm2.

Xem lời giải

Bài 46 trang 118 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Hãy cắt hai tam giác vuông giống nhau từ một tấm bìa và ghép chúng để tạo thành: a) Một hình chữ nhật b) Một hình bình hành So sánh diện tích các hình ghép được

Xem lời giải

Bài 47 trang 118 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Cho hình thoi ABCD và hình bình hành EGCH (Hình 46). Chứng tỏ rằng diện tích phần gạch chéo bằng diện tích tứ giác AEHD.

Xem lời giải

Bài 48 trang 118 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Hai đường chéo của một hình thoi có độ dài là 160 cm và 120 cm (Hình 47). Tính chiều cao của hình thoi biết tỉ số giữa chiều cao và độ dài cạnh hình thoi là 24: 25.

Xem lời giải

Bài 49 trang 118 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E, H, G lần lượt là trung điểm của AB, CD, EB (Hình 49). Tính tỉ số diện tích của diện tích hình thang GBCH và diện tích hình thang AGHD.

Xem lời giải

Bài 50 trang 118 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 4 BC và diện tích bằng 100 m2 . Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AM và MB (Hình 49). Tính diện tích hình thang cân NPCD

Xem lời giải

Bài 51 trang 118 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Trong giờ thảo luận nhóm, ba bạn Hùng, Kiên, Minh phát biểu như sau: -Bạn Hùng nói: “ Hình thoi chỉ có tâm đối xứng và không có trục đối xứng”. -Bạn Kiên nói: “ Hình chữ nhật không có tâm đối xứng và chỉ có trục đối xứng.” -Bạn Minh phát biểu: “ Hình vuông có cả tâm đối xứng và trục đối xứng.”

Xem lời giải

Bài 52 trang 119 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Trong Hình 50, các hình từ a) đến e), hình nào không có trục đối xứng?

Xem lời giải

Bài 53 trang 119 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Trong Hình 51, các hình từ a) đến e), hình nào có trục đối xứng?

Xem lời giải

Bài 54 trang 119 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Trong Hình 52, các hình từ a) đến e), hình nào có tâm đối xứng?

Xem lời giải

Bài 55 trang 119 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Trong các biển báo giao thông ở hình 53, biển báo nào không có tâm đối xứng? a) Biển báo cấm đi ngược chiều (Hình 53a): báo đường cấm các loại xe(cơ giới, thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các loại xe ưu tiên theo quy định. b) Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe (Hình 53b): Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới dừng và đỗ ở phía đường đặt biển, trừ các loại xe ưu tiên theo quy định. c) Biển báo cấm sử dụng còi (Hình 53c): cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi. d) Biển báo cấm rẽ phải (Hình

Xem lời giải