Giải Bài 52 trang 119 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Trong Hình 50, các hình từ a) đến e), hình nào không có trục đối xứng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đường thẳng d là trục đối xứng của hình khi d chia hình thành hai phần mà khi ta “gấp” hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau

Lời giải chi tiết

Hình 50b, 50e không có trục đối xứng


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu