Giải Bài 50 trang 118 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 4 BC và diện tích bằng 100 m2 . Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AM và MB (Hình 49). Tính diện tích hình thang cân NPCD

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật

Chiều rộng hình chữ nhật cũng là chiều cao của hình thang cân NPCD

Lời giải chi tiết

Ta có: AB . BC = SABCD = 100

Nên 4.BC. BC = 100

BC2 = 25

BC = 5 (cm)

Ta có: NP = 2.PB = 2. BC = 2. 5 = 10 cm

DC = AB = 4. BC = 4.5 =20 cm

Diện tích hình thang cân NPCD là:

(10+20). 5 : 2 = 75 (cm2)


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu