Giải Bài 54 trang 119 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Trong Hình 52, các hình từ a) đến e), hình nào có tâm đối xứng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điểm O nằm trong hình là tâm đối xứng của hình nếu khi quay nửa vòng quanh điểm O ta được vị trí mới của hình chồng khít với vị trí ban đầu (trước khi quay)

 

Lời giải chi tiết

Hình 52a, 52b, 52c có tâm đối xứng


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu