Giải Bài 42 trang 117 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 28 cm2 và CD = 7 cm. Vẽ AH vuông góc với CD và CK vuông góc với AB (Hình 42). Tính diện tích hình chữ nhật AHCK, biết BK = 2 cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính CK, AK

Lời giải chi tiết

Độ dài CK ( chính là chiều cao của hình bình hành ABCD) là:

28:7 = 4 (cm)

Độ dài AK là:

7 – 2 = 5 (cm)

Diện tích hình chữ nhật AKCH là:

4.5 = 20 (cm2)


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu