Giải Bài 49 trang 118 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E, H, G lần lượt là trung điểm của AB, CD, EB (Hình 49). Tính tỉ số diện tích của diện tích hình thang GBCH và diện tích hình thang AGHD.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

2 hình thang có cùng chiều cao nên tỉ số diện tích là tỉ số của tổng 2 đáy của 2 hình thang

Lời giải chi tiết

Ta có: EB = HC = 2.GB

AB = CD = 2. AE

Ta thấy hình thang GBCH và AGHD có cùng chiều cao, mà tổng GB + HC = 3GB và AG + DH = 3. GB + 2. GB = 5. GB

Như vậy tỉ số của tổng 2 đáy của 2 hình thang GBCH và AGHD là \(\frac{3}{5}\) nên tỉ số diện tích của diện tích hình thang GBCH và diện tích hình thang AGHD là \(\frac{3}{5}\)

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu