Bài 8. Ước lượng và làm tròn số - Cánh diều

Bình chọn:
4.3 trên 37 phiếu
Bài 83 trang 51 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Ước lượng kết quả các tích sau:

Xem lời giải

Bài 84 trang 51 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Biết 1 mét gần bằng 3,28 “phúť” (foot), kí hiệu “ft”. 1 ft gần bằng bao nhiêu mét? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Xem lời giải

Bài 85 trang 51 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Biết 1 in-sơ (inch) (kí hiệu “in”) bằng 2,54 cm. 1 cm gần bằng bao nhiêu in-sơ? (Làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn)

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 86 trang 51 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Ti vi loại 21 in-sơ có đường chéo màn hình khoảng bao nhiêu xăng-ti-mét? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Xem lời giải

Bài 87 trang 51 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Hôm nay, Na cùng mẹ đã đến siêu thị để mua các nguyên liệu cho món chè. Nguyên liệu chính bao gồm: 5,48 kg khoai lang; 1,2 kg đậu đỏ; 3,07 kg khoai môn; 0,7 kg thạch găng. Ngoài ra còn cần có các nguyên liệu phụ như: đường đỏ, nước cốt dừa, bột đao, ... Tính tổng khối lượng các nguyên liệu chính mà Na và mẹ đã mua. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Xem lời giải

Bài 88 trang 51 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Một số tự nhiên sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là 21 000. Số đó có thể lớn nhất là bao nhiêu? Nhỏ nhất là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 89 trang 51 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tính chu vi và diện tích của một sân hình vuông có cạnh đo được là 12,4 m. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Xem lời giải

Bài 90 trang 51 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả đến hàng phần trăm:

Xem lời giải

Bài 91 trang 52 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Điền vào ô trống trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 92 trang 52 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Cho biết 1 ounce (vàng) cân nặng 31,1034768 g và 1 lượng vàng cân nặng 37,5 g. 1 ounce vàng bằng bao nhiêu lượng vàng? Hãy làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Xem lời giải