Giải bài 87 trang 51 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Hôm nay, Na cùng mẹ đã đến siêu thị để mua các nguyên liệu cho món chè. Nguyên liệu chính bao gồm: 5,48 kg khoai lang; 1,2 kg đậu đỏ; 3,07 kg khoai môn; 0,7 kg thạch găng. Ngoài ra còn cần có các nguyên liệu phụ như: đường đỏ, nước cốt dừa, bột đao, ... Tính tổng khối lượng các nguyên liệu chính mà Na và mẹ đã mua. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Để làm tròn một số thập phân:

+ Nếu chữ số đứng ngay bên phải hàng làm tròn nhỏ hơn 5 thì ta thay lần lượt các chữ số đứng bên phải hàng làm tròn bởi chữ số 0.

+ Nếu chữ số đứng ngay bên phải hàng làm tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số của hàng làm tròn rồi bỏ đi các chữ số đứng bên phải hàng làm tròn.

Lời giải chi tiết

Tổng khối lượng các nguyên liệu chính mà Na và mẹ đã mua là:

\(5,48 + 1,2 + 3,07 + 0,7 = 10,45\;(kg) \approx 10,5\;kg\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu