Giải bài 90 trang 51 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả đến hàng phần trăm:

a) \(\left( {2,635 + 8,3} \right) - \left( {6,002 + 0,16} \right);\)

b) \(96,3.3,007\);

c) \(4,508.0,19\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Để làm tròn một số thập phân:

+ Nếu chữ số đứng ngay bên phải hàng làm tròn nhỏ hơn 5 thì ta thay lần lượt các chữ số đứng bên phải hàng làm tròn bởi chữ số 0.

+ Nếu chữ số đứng ngay bên phải hàng làm tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số của hàng làm tròn rồi bỏ đi các chữ số đứng bên phải hàng làm tròn.

Lời giải chi tiết

a) \(\left( {2,635 + 8,3} \right) - \left( {6,002 + 0,16} \right) = 10,953 - 6,162 = 4,773 \approx 4,77\)

b) \(96,3.3,007 = 289,5741 \approx 289,57\);

c) \(4,508.0,19 = 0,85652 \approx 0,86\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu