Giải bài 84 trang 51 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Biết 1 mét gần bằng 3,28 “phúť” (foot), kí hiệu “ft”. 1 ft gần bằng bao nhiêu mét? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Để làm tròn một số thập phân:

+ Nếu chữ số đứng ngay bên phải hàng làm tròn nhỏ hơn 5 thì ta thay lần lượt các chữ số đứng bên phải hàng làm tròn bởi chữ số 0.

+ Nếu chữ số đứng ngay bên phải hàng làm tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số của hàng làm tròn rồi bỏ đi các chữ số đứng bên phải hàng làm tròn.

Lời giải chi tiết

1 ft bằng: \(1:3,28 = \frac{{25}}{{82}} \approx 0,3\)(\(m\))


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu