Bài tập cuối chương VI - Cánh diều

Bình chọn:
4.3 trên 70 phiếu
Bài 50 trang 101 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Đọc tên điểm, đường thẳng, đoạn thẳng trong Hình 40.

Xem lời giải

Bài 51 trang 101 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Quan sát Hình 41, hãy nêu: a) Năm cặp đường thẳng cắt nhau b) Cặp đường thẳng song song

Xem lời giải

Bài 52 trang 101 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Cho điểm M thuộc đường thẳng xy. Lấy hai điểm A, N thuộc tia Mx sao cho A nằm giữa hai điểm M, N. a) Có tất cả bao nhiêu tia? b) Có bao nhiêu cặp tia đối nhau, kể tên các cặp tia đối nhau đó?

Xem lời giải

Bài 53 trang 101 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Cho 10 điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm ta vẽ một đường thẳng. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng?

Xem lời giải

Bài 54 trang 101 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Cho n đường thẳng, trong đó bất kì 2 đường thẳng nào cũng cắt nhau và không có 3 đường nào cùng đi qua một điểm. Biết rằng tổng số giao điểm màn đường thẳng đó cắt nhau tạo ra bằng 465. Tìm n.

Xem lời giải

Bài 55 trang 101 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Cho đoạn thẳng AB, điểm O thuộc tia đối của tia AB. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OA, OB. Chứng tỏ rằng: a) OA < OB. b) Độ dài đoạn thẳng MN không phụ thuộc vào vị trí của điểm O.

Xem lời giải

Bài 56 trang 101 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Đo các góc xOz, xOy, tOy, xOx' ở Hình 42. Xác định góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt trong các góc đó.

Xem lời giải

Bài 57 trang 101 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Cho tia Ax. Có thể vẽ được bao nhiêu tia Ay sao cho góc xAy bằng 50 độ?

Xem lời giải

Bài 58 trang 101 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Vẽ đoạn thẳng AB. a) Vẽ một góc có số đo 55° với đỉnh là A và có một cạnh là tia AB. b) Vẽ một góc có số đo 35° với đỉnh là B và có một cạnh là tia BA.

Xem lời giải

Bài 59 trang 102 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Quan sát Hình 43, đọc tên các điểm: a) Nằm trong góc uAv b) Nằm ngoài góc uAv.

Xem lời giải

Bài 60 trang 102 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Đọc tên các góc ở Hình 44 và viết các góc đó theo thứ tự tăng dần.

Xem lời giải

Bài 61 trang 102 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Quả bóng đá chúng ta thường nhìn thấy ngày nay được ghép từ 32 mảnh da hình lục giác đều màu trắng và hình ngũ giác đều màu đen do kiến trúc sư Ri-chát Bấc-min-sơ Phu-lờ (Richard Buckminser Fuller) thiết kế vào thập niên 1960. Quả bóng được sử dụng lần đầu tiên tại vòng chung kết World Cup năm 1970 tại Mê-xi-cô (Mexico). Người ta sử dụng xen kẽ màu trắng, đen là để người xem dễ dàng nhìn thấy bóng hơn. Điều quan trọng, việc sử dụng các mảnh ghép hình lục giác và ngũ giác sẽ làm cho quả bóng đi v

Xem lời giải