Giải bài 53 trang 101 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Cho 10 điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm ta vẽ một đường thẳng. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Qua n điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng có \(\frac{{n.(n - 1)}}{2}\) đường thẳng

Lời giải chi tiết

Qua 10 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng có \(\frac{{10.9}}{2} = 45\) đường thẳng


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu