Bài 3: Hình bình hành - Cánh diều

Bình chọn:
4.2 trên 29 phiếu
Bài 19 trang 110 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Cho hình bình hành ABCD có AB = 12 cm, BC= 8 cm, AH= 6 cm ( AH là đường cao cạnh ứng với cạnh CD). Tính chu vi và diện tích của hình bình hành ABCD.

Xem lời giải

Bài 20 trang 110 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Cho ba hình thoi như nhau, mỗi hình có chu vi 200 cm, hai đường chéo có độ dài là 60 cm và 80 cm. Tính chu vi và chiều cao của hình bình hành ghép bởi ba hình thoi đó ( Hình 20)

Xem lời giải

Bài 21 trang 110 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Hai hình vuông ABCD và BEGC như nhau ghép lại thành hình chữ nhật AEGD. Nối B với D, E với C ta được hình bình hành BECD (Hình 21). Hãy tính diện tích hình bình hành đó, biết chu vi của hình chữ nhật AEGD là 216 cm.

Xem lời giải

Bài 22 trang 111 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Quan sát các hình bình hành ABCD, MBCN ở Hình 22. Tính diện tích hình bình hành ABCD, biết rằng diện tích hình bình hành MBCN là 8 cm2 và AB = 3MB.

Xem lời giải

Bài 23 trang 111 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Hãy cắt và ghép từ hình bình hành ở Hình 23 để được một hình chữ nhật.

Xem lời giải

Bài 24 trang 111 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Quan sát hình chữ nhật ABCD và hình bình hành ABEG ở Hình 24. Biết hình chữ nhật ABCD có chu vi là 120 cm và chiều dài hơn chiều rộng 10 cm. Tính diện tích hình bình hành ABEG.

Xem lời giải

Bài 25 trang 111 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Bác An có một mảnh đất dạng hình chữ nhật kích thước 50 m x 30 m. Bác dự định làm một con đường băng ngang qua (phần tô đậm) có kích thước như trong hình 25. Hãy giúp bác An tính diện tích con đường và diện tích phần còn lại của mảnh đất.

Xem lời giải