Giải Bài 22 trang 111 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Quan sát các hình bình hành ABCD, MBCN ở Hình 22. Tính diện tích hình bình hành ABCD, biết rằng diện tích hình bình hành MBCN là 8 cm2 và AB = 3MB.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

2 hình bình hành có cùng chiều cao, độ dài cạnh tương ứng với chiều cao của hình bình hành này gấp a lần của hình bình hành kia thì diện tích hình bình hành này gấp a lần hình bình hành kia

Lời giải chi tiết

Vì 2 hình bình hành ABCD và MBCN có cùng đường cao hạ từ B, mà AB = 3MB nên diện tích hình bình hành ABCD gấp 3 lần diện tích hình bình hành MBCN.

Vậy diện tích hình bình hành ABCD là:

3.8 = 24 (cm2)


Bình chọn:
4.5 trên 40 phiếu