Giải Bài 24 trang 111 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Quan sát hình chữ nhật ABCD và hình bình hành ABEG ở Hình 24. Biết hình chữ nhật ABCD có chu vi là 120 cm và chiều dài hơn chiều rộng 10 cm. Tính diện tích hình bình hành ABEG.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính độ dài chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ABCD theo bài toán biết tổng và hiệu

Lời giải chi tiết

Nửa chu vi hình chữ nhật ABCD là: 120: 2 = 60 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là: (60+10): 2 =35 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 35 – 10 = 25 (cm)

Diện tích hình bình hành ABEG cũng chính là diện tích hình chữ nhật ABCD

(Vì chiều cao và cạnh tương ứng của hình bình hành cũng chính bằng chiều rộng và chiều dài hình chữ nhật)

Vậy diện tích hình bình hành ABEG là:

35.25 = 875 (cm2)


Bình chọn:
4.7 trên 23 phiếu