Giải Bài 25 trang 111 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Bác An có một mảnh đất dạng hình chữ nhật kích thước 50 m x 30 m. Bác dự định làm một con đường băng ngang qua (phần tô đậm) có kích thước như trong hình 25. Hãy giúp bác An tính diện tích con đường và diện tích phần còn lại của mảnh đất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

2 mảnh đất được chia ra bởi con đường là 2 tam giác vuông có độ dài 2 cạnh góc vuông là: 50 m và 25 m

Lời giải chi tiết

2 tam giác vuông được chia ra có độ dài 2 cạnh góc vuông là 50 m và 30 – 5 = 25 m

Diện tích phần còn lại của mảnh đất là:

50. 25 = 1250 (m2)

Diện tích mảnh đất của bác An là:

50.30 = 1500 (m2)

Diện tích con đường là:

1500 – 1250 = 250 (m2)

 


Bình chọn:
4.5 trên 14 phiếu