Giải Bài 20 trang 110 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Cho ba hình thoi như nhau, mỗi hình có chu vi 200 cm, hai đường chéo có độ dài là 60 cm và 80 cm. Tính chu vi và chiều cao của hình bình hành ghép bởi ba hình thoi đó ( Hình 20)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính độ dài cạnh của hình thoi

Tính tổng diện tích của 3 hình thoi

Diện tích hình bình hành ABCD là: S= AH . CD ( với AH  là đường cao cạnh ứng với cạnh CD)

 

Lời giải chi tiết

Cạnh hình thoi là: 200 : 4 = 50 (cm)

Tổng diện tích 3 hình thoi là: 3. (60.80:2)= 7200 (cm2). Đây là diện tích hình bình hành được ghép thành

Độ dài CD là: 3.50 = 150 (cm)

Chu vi hình bình hành được ghép thành là:

2.(50 + 150) = 400 (cm)

Chiều cao của của hình bình hành ghép bởi ba hình thoi đó ( Hình 20a) là:

14400 : 150 =  96 (cm)

Chiều cao của của hình bình hành ghép bởi ba hình thoi đó ( Hình 20b) là:

14400 : 50 =  288 (cm)

 

 


Bình chọn:
4.2 trên 17 phiếu