Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên - Cánh diều

Bình chọn:
4.1 trên 70 phiếu
Bài 9 trang 8 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

a) Biểu diễn các số tự nhiên 0,1,2,…, 10,11,12 trên tia số. b) Chọn kí hiệu “<”; “>”; “=” thích hợp cho [?]

Xem lời giải

Bài 10 trang 8 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

a) Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số b) Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau c) Tìm số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có năm chữ số d) Tìm số tự nhiên chẵn lớn nhất có năm chữ số khác nhau

Xem lời giải

Bài 11 trang 8 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

Người ta thường sản xuất điện năng từ hai nguồn năng lượng tái tạo và không tái tạo. Điện năng từ nguồn năng lượng tái tạo là điện năng được sản xuất từ sức nước, sức gió, sinh khối(rác, chất thải,…), địa nhiệt( sức nóng của Trái Đất) và Mặt Trời. Điện năng từ nguồn năng lượng không tái tạo là nhiệt điện, được sản xuất từ các nhiên liệu tự nhiên như than, dầu, khí ga tự nhiên hay khí hidro. Bảng sau cho biết sản lượng diện năm 2017 của các nước Mỹ, Ca- na- đa (Canada), Đức, Nhật Bản

Xem lời giải

Bài 12 trang 9 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

Bác Na cần mua một chiếc điện thoại thông minh. Giá chiếc điện thoại mà bác Na định mua ở năm cửa hàng như sau:

Xem lời giải

Bài 13 trang 9 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

Tìm chữ số thích hợp ở dấu * sao cho: a) 12 345 < 123*5< 12 365 b) 98 761 < 98*61 < 98 961

Xem lời giải

Bài 14 trang 9 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

a) Đọc các số La Mã sau: IV, XXVII, XXX, M b) Viết các số sau bằng số La Mã: 7, 15, 29. c) Cho 9 que diêm được sắp xếp như dưới đây:

Xem lời giải