Giải Bài 26 trang 112 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?

a)     Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau và hai đường chéo bằng nhau.

b)    Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau và hai đường chéo không bằng nhau.

c)     Có vô số hình thang cân mà độ dài đáy lớn gấp hai lần độ dài đáy nhỏ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chất hình thang cân:

- Hai cạnh bên bằng nhau.

- Hai đường chéo bằng nhau

- Hai đáy song song với nhau

- Hai góc kề một đáy bằng nhau.

Lời giải chi tiết

a)     Đúng

b)    Sai vì hình thang cân có 2 đường chéo bằng nhau

c)     Đúng


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Hình thang cân- Cánh diều