Giải Bài 29 trang 113 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Cho hình thang cân MNPQ với trung bình cộng của hai đáy bằng 10 cm. Đáy lớn dài hơn đáy nhỏ 8 cm. Độ dài chiều cao hơn độ dài đáy nhỏ 2 cm. Tính diện tích hình thang cân MNPQ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng độ dài 2 đáy

Tìm độ dài đáy lớn, đáy nhỏ

Tính độ dài chiều cao

Diện tích hình thang có độ dài 2 cạnh là a, b, chiều cao h là: \(S = \frac{{(a + b).h}}{2}\)

Lời giải chi tiết

Tổng độ dài 2 đáy là:

10.2 = 20 (cm)

Đáy lớn dài là:

(20+8):2 = 14 (cm)

Đáy nhỏ dài là:

20 – 14 = 6 (cm)

Chiều cao hình thang là:

6+2 = 8 (cm)

Diện tích hình thang cân MNPQ là:

(14+6). 8 :2 = 80 (cm2)

 


Bình chọn:
4.5 trên 21 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Hình thang cân- Cánh diều