Giải Bài 32 trang 114 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Những chiếc thang từ thời xa xưa đã được biết đén với công dụng giúp làm việc trên cao trong lĩnh vực làm vườn, xây dựng, điện lực, trang trí,…Hình 33 mô tả hình ảnh một chiếc thang.

a)     Trên hình 33 có bao nhiêu hình thang cân?

b)    Kể tên các hình thang cân đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận diện và đếm các hình thang cân

Lời giải chi tiết

a)     Có 6 hình thang cân

b)    Các hình thang đó là: ABDC, CDFE, EFHG, ABFE, CDHG, ABHG.

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Hình thang cân- Cánh diều