Giải Bài 28 trang 113 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Cho hình thang cân ABCD với độ dài cạnh đáy AB = 6 cm. Trung bình cộng của hai đáy bằng 9 cm. Độ dài cạnh bên kém độ dài cạnh đáy CD là 7 cm (Hình 30). Tính chu vi của hình thang cân ABCD.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng độ dài 2 đáy, từ đó suy ra độ dài đáy CD.

Lời giải chi tiết

Tổng độ dài 2 đáy là:

9.2 = 18 (cm)

Độ dài CD là:

18 – 6 = 12 (cm)

Độ dài cạnh bên là:

12 – 7 = 5 (cm)

Chu vi của hình thang cân ABCD là:

12 + 6 + 5 + 5 = 28 (cm)


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Hình thang cân- Cánh diều