Giải Bài 31 trang 113 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Bác Đức dự định mua loại gỗ giá 100 đồng/cm2 để làm một chiếc bàn như hình 32. Mặt bàn là một hình thang cân có các đáy lần lượt là 90 cm, 120 cm và chiều cao 80 cm. Hãy tính giúp bác Đức số tiền mua gỗ để đóng mặt bàn đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính diện tích mặt bàn

Diện tích hình thang có độ dài 2 cạnh là a, b, chiều cao h là: \(S = \frac{{(a + b).h}}{2}\)

Lời giải chi tiết

Diện tích mặt bàn là:

(90+120). 80:2 = 8400 (cm2)

Số tiền bác Đức cần để mua gỗ là:

8400 . 100 = 840 000 (đồng)


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Hình thang cân- Cánh diều