Giải Bài 30 trang 113 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Cho hình thang cân ABCD, biết mỗi ô vuông có cạnh dài 1 cm (Hình 31).

a)     Tính diện tích hình thang cân ABCD

b)    Diện tích tam giác BDC gấp mấy lần diện tích tam giác ADE?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm độ dài các cạnh của hình thang

Chú ý: 2 tam giác có chiều cao bằng nhau, đáy của tam giác này gấp a lần đáy của tam giác kia thì diện tích tam giác này cũng gấp a lần diện tích tam giác kia

Lời giải chi tiết

Hinh thang cân ABCD có độ dài đáy AB = 3 cm, CD = 5 cm, chiều cao ED = 3 cm

a)     Diện tích hình thang cân ABCD là:

(3 + 5). 3 : 2 = 12 (cm2)

b)    Vì tam giác BDC và tam giác ADE có chiều cao đều bằng 3 cm, đáy CD của tam giác BCD gấp 5 lần đáy AE của tam giác ADE nên diện tích tam giác BDC gấp 5 lần diện tích tam giác ADE.


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Hình thang cân- Cánh diều