Giải Bài 33 trang 115 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Các phát biểu sau đúng hay sai?

a)     Hình vuông ABCD chỉ có hai trục đối xứng là hai đường chéo AC, BD.

b)    Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng MN và vuông góc với MN là trục đối xứng của đoạn thẳng MN

c)     Nếu đường thẳng d là trục đối xứng của đường tròn thì d đi qua tâm của đường tròn ấy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm trục đối xứng

Đường thẳng d là trục đối xứng của hình khi d chia hình thành hai phần mà khi ta “gấp” hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

a)     Sai vì hình vuông ABCD có 4 trục đối xứng

b)    Đúng

c)     Đúng


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu