Giải Bài 36 trang 115 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Trong các công trình được minh họa ở Hình 37, các hình từ a) đến c), công trình nào có trục đối xứng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đường thẳng d là trục đối xứng của hình khi d chia hình thành hai phần mà khi ta “gấp” hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau

 

Lời giải chi tiết

Công trình ở hình 37a và 37c có trục đối xứng


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu
  • Giải Bài 35 trang 115 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

    Trong các biển báo giao thông Hình 36, biển báo nào không có trục đối xứng? a) Biển báo đường bị hẹp cả hai bên (Hình 36a); b) Biển báo giao nhau với đường sắt có rào chắn ( Hình 36b) c) Biển báo giao nhau với đường không ưu tiên (Hình 36c)

  • Giải Bài 34 trang 115 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

    Trong hình 35, các hình từ a) đến e), hình nào có trục đối xứng? Nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ trục đối xứng của hình đó.

  • Giải Bài 33 trang 115 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

    Các phát biểu sau đúng hay sai? a) Hình vuông ABCD chỉ có hai trục đối xứng là hai đường chéo AC, BD. b) Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng MN và vuông góc với MN là trục đối xứng của đoạn thẳng MN c) Nếu đường thẳng d là trục đối xứng của đường tròn thì d đi qua tâm của đường tròn ấy.