Giải Bài 37 trang 116 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Các phát biểu sau đúng hay sai?

a)     Tam giác đều ABC là hình đối xứng tâm.

b)    Hình thang cân là hình có tâm đối xứng và giao điểm của hai đường chéo là tâm đối xứng.

c)     Hình thoi ABCD có tâm đối xứng là điểm O (O là giao điểm của hai Đường chéo AC và BD).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điểm O nằm trong hình là tâm đối xứng của hình nếu khi quay nửa vòng quanh điểm O ta được vị trí mới của hình chồng khít với vị trí ban đầu (trước khi quay)

Lời giải chi tiết

a)     Sai

b)    Sai

c)     Đúng


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu