Giải Bài 40 trang 117 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Cho 4 miếng bìa giống nhau (Hình 41). Hãy ghép các miếng bìa đó để thành các hình:

a)     Có trục đối xứng

b)    Có tâm đối xứng

c)     Có cả trục đối xứng và tâm đối xứng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Điểm O nằm trong hình là tâm đối xứng của hình nếu khi quay nửa vòng quanh điểm O ta được vị trí mới của hình chồng khít với vị trí ban đầu (trước khi quay)

+ Đường thẳng d là trục đối xứng của hình khi d chia hình thành hai phần mà khi ta “gấp” hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau

 

Lời giải chi tiết

Ta có thể ghép như sau:

 a) 

b) 

 

c) 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu