Giải Bài 38 trang 116 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Trong hình 39, các hình từ a) đến e), hình nào có tâm đối xứng? Nếu là hình có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điểm O nằm trong hình là tâm đối xứng của hình nếu khi quay nửa vòng quanh điểm O ta được vị trí mới của hình chồng khít với vị trí ban đầu (trước khi quay)

Lời giải chi tiết

Các hình có tâm đối xứng là 39a,39c, 39e


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu