Giải Bài 39 trang 117 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Trong Hình 40, các hình từ a) đến e), họa tiết của viên gạch hoa nào không có tâm đối xứng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điểm O nằm trong hình là tâm đối xứng của hình nếu khi quay nửa vòng quanh điểm O ta được vị trí mới của hình chồng khít với vị trí ban đầu (trước khi quay)

Lời giải chi tiết

Họa tiết ở viên gạch hình 40b và 40d không có tâm đối xứng


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu