Giải Bài 41 trang 117 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Bác An muốn lát gạch một cái sân dạng hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 12 m và 9 m. Tiền gạch là 130 000 đồng/m2 và tiền công lát (tính cả vật liệu khác) là 70 000 đồng/m2. Bác An phải trả tất cả bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính diện tích sân

Tính chi phí cho 1 m2

Tổng tiền = Diện tích . Chi phí cho 1 đơn vị diện tích

Lời giải chi tiết

Diện tích sân là:

12.9 = 108 (m2)

Chi phí cho việc lát 1 m2 là:

130 000 + 70 000 = 200 000 (đồng)

Bác An phải trả tất cả số tiền là:

108. 200 000 = 3 160 000 (đồng)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu